TGTD025

Thiệp cưới TGTD025 sử dụng màu đỏ đô hiện đại làm chủ đạo. Mặt trong bao thư và phần bọc phía ngoài được in họa tiết hoa cùng màu. Phần thiếp mời được thiết kế đơn giản hơn chỉ với thông tin chữ viết và đường viền màu đỏ đô trên nền trắng.