TGTD065

Thiệp cưới cao cấp TGTD065 sử dụng hình ảnh của chính cặp đôi gửi thông điệp về hạnh phúc của họ. Các thông tin khác (bằng chữ) được thể hiện đơn giản, ngắn gọn nhưng đầy đủ, bố cục hợp lý. Một điểm đặc biệt khác là thiệp cưới TGTD065 sử dụng giấy thủ công và dây thừng để gói tạo sự độc đáo.